Klank is hetgeen je ervaart bij een bepaalde trillingsfrequentie.

 

Bij een trilling die zich door de lucht verplaatst kan je een geluid horen. Afhankelijk van de frequentie van de trilling is dit geluid hoger of lager.

 

Gaat de trilling door een vloeistof, dan zal deze een golf veroorzaken. Afhankelijk van de frequentie van de trilling zal deze golf groter of kleiner zijn. Een voorbeeld van het verplaatsen van de trilling kun je zien op het plaatje van de klankschaal in het water.

 

Aangezien een lichaam voor een groot deel uit vloeistoffen bestaat, kan er een golf door het lichaam gaan. De trillingen werken daardoor heel diep in het lichaam door.

 

Into Qi heeft zich gespecialiseerd in de ontspanning door middel van klank. Een ontspannen lichaam houdt zichzelf makkelijker in balans en kan zich daardoor ook beter weren tegen ziekte.

 

Door klank:

  • beter ontspannen
  • (terug) in balans komen
  • een betere activatie van energie
  • een ondersteuning bij een genezingsproces.

 

Dit kan bijvoorbeeld door:

  • klankschaalmassage
  • ontspanning met geluid, klankreis

 

Klank